SPV The Eden Bay – Biệt thự mũi ông Đội giá mua bán tốt nhất