Biệt thự Bãi Kem – Kem Beach Rerost, giá mua bán tốt nhất